Дизайн плаката Три ягодки | Ирина Даронина. Дизайнер